• תחנת מידע
  • 29/03/2017 18:01

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המכללה למנהל - סניף חיפה

נא להקיש מספר ת"ז
מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת
פרט אימות - מספר טלפון
יש לרשום כולל מקף

  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המכללה למנהל - סניף חיפה.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.