• תחנת מידע
  • 28/05/2017 13:25

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המכללה למנהל - סניף חיפה

נא להקיש מספר ת"ז
מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת
פרט אימות - מספר טלפון
יש לרשום כולל מקף

  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המכללה למנהל - סניף חיפה.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.